Vyhlášení výběrového řízení na pozici učitele/učitelky primárního cyklu v Bruselu

mšmt

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje výběrové řízení na pozici učitele/učitelky primárního cyklu v české sekci Evropské školy Brusel III. Průvodní dopis se strukturovaným životopisem a ostatními doklady prosím zasílejte do 31. března 2017. Bližší informace naleznete ZDE.

CEFRES: Program na podporu mobility mladých vědců

408

Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách (CEFRES) vyhlásil výzvu k podávání kandidatur do Programu na podporu mobility doktorandů z Francie a zemí Visegrádské čtyřky. CEFRES nabízí finanční podporu za účelem mobility na dobu jednoho roku pro doktorandy nejméně ve 2. ročníku doktorského studia z Francie, Maďarska, Polska, Slovenska nebo České republiky. Tento program finanční […]

Vyhlášení 2. veřejné soutěže (NAKI II)

ikona1

MK ČR vyhlásilo 2. veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích k Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II) pro 3-5 leté projekty s dobou realizace od roku 2018. Soutěžní lhůta je od 14. 3. do 2. 5. 2017 do 14:00. Zadávací […]

7. výzva Proof-of-Concept projektů

ikona1

Od 13. března mají řešitelé možnost podávat přihlášky do 7. výzvy Proof-of-Concept projektů Univerzity Palackého. Tyto projekty jsou zaměřeny na podporu vědeckých aktivit vedoucích ke komerčnímu uplatnění. Kromě finanční podpory, individuálního plánu komercializace a konzultace odborníků na transfer technologií budete mít možnost dělat to, co vás opravdu baví a zajímá. Více informací se dozvíte na […]

Nabídka možnosti studia na Humboldt – Universitat zu Berlin

humboldt

Humboldt – Universitat zu Berlin nabízí možnost bezplatného studia v navazujícím magisterském oboru British Studies. Přihlášky ke studiu se mohou podávat do 30. dubna 2017. Bližší informace o daném studiu jsou k dispozici na níže uvedených webových stránkách: https://www.gbz.hu-berlin.de/ma-british-studies

Vyhlášení výběrového řízení na obsazení lektora/lektorky českého jazyka a literatury v Káhiře pro akademický rok 2017/2018

ikona1

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Domem zahraniční spolupráce vyhlašuje výběrové řízení na lektora/lektorku českého jazyka a literatury v zahraničí pro akademický rok 2017/2018 na lektorát českého jazyka a literatury na Ain Shams University (http://www.asu.edu.eg/), Káhira, Egypt. Podrobnosti naleznete ZDE. Termín pro přihlášení je 15. 3. 2017.

Vyhlášení výběrového řízení na obsazení lektora/lektorky českého jazyka a literatury v Užhorodu pro akademický rok 2017/2018

ikona1

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Domem zahraniční spolupráce vyhlašuje výběrové řízení na lektora/lektorku českého jazyka a literatury v zahraničí pro akademický rok 2017/2018 na lektorát českého jazyka a literatury na Uzhhorod National University (http://www.uzhnu.edu.ua/en/), Užhorod, Ukrajina. Podrobnosti naleznete ZDE. Termín pro přihlášení je 8. 3. 2017.

Vyhlášení veřejné soutěže GA ČR

ikona1

Grantová agentura ČR vyhlašuje veřejnou soutěž na podporu standardních projektů s předpokládaným počátkem řešení v roce 2018. Soutěžní lhůta začíná 22. 2. 2017, návrhy projektů je možné podávat do 6. 4. 2017. Zadávací dokumentace pro standardní projekty a formuláře čestných prohlášení k prokázání způsobilosti naleznete na webových stránkách Grantové agentury. V případě jakýchkoliv dotazů se […]

Výzva COST na koordinaci výzkumu

ikona3

Od 16. února 2017 je možné opět předkládat žádosti o podporu na koordinaci výzkumu v rámci Akce COST (European Co-operation in Scientific and Technical Research). Žadatelé mají možnost předkládat své návrhy na nové Akce COST do 7. září 2017 a musejí také počítat s některými změnami. Minimální počet členských nebo asociovaných zemí zahrnutých do návrhu […]

Týden ERC

erc-logo

V rámci 10. výročí zaločení Evropské rady pro výzkum proběhne v březnu akce Týden ERC. Technologické centrum AV ČR pořádá 15. března v Praze konferneci „10 Years of Excellent Ideas“ a 16. března regionální den ERC v Brně. Program a možnost registrace na konferenci v Praze a na regionální den v Brně naleznete v pozvánkách.

Národní informační den ke grantům MSCA

news-technologie

Technologické centrum AV ČR pořádá v Praze dne 5. dubna 2017 národní informační den s názvem „Podpora mobility, profesního rozvoje a kariérního růstu výzkumných pracovníků – Akce Marie Skłodowska-Curie“. Bližší informace a možnost registrace naleznete v pozvánce. Výzva H2020-MSCA-IF-2017 bude otevřená od 11. dubna 2017.

Orientační termín vyhlášení soutěže GA ČR

ikona1

Orientační termín pro vyhlášení veřejných soutěží pro projekty s počátkem řešení 2018 byl Grantovou agenturou ČR stanoven na 21. 2. 2017. Zájemci se mohou také zúčastnit některého ze seminářů k soutěži, které GA ČR pořádá v březnu 2017 v Praze, Brně, a Plzni. Podrobné informace včetně odkazu na registraci naleznete zde.

Vyhlášení výzvy Předaplikační výzkum

mšmt

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 2. února 2017  výzvu č. 02_16_025  Předaplikační výzkum v prioritní ose 1. Přílohy výzvy budou zveřejněny společně s vyhlášením výzvy v systému IS KP14+ dne 2. 2. 2017. Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy: 20. června 2017. Zadavací dokumentace  a další informace zde.

Výběrové řízení na obsazení lektora/lektorky českého jazyka a literatury v zahraničí pro akademický rok 2017/2018

ikona1

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Domem zahraniční spolupráce vyhlašuje výběrové řízení na lektora/lektorku českého jazyka a literatury v zahraničí pro akademický rok 2017/2018 na níže uvedené lektoráty. Termín pro odevzdání přihlášek je 20. 2. 2017. Prodrobnosti naleznete zde.

Neuron Impuls 2017

ikona1

Od 1. 2. do 31. 3. 2017 lze předkládat projektové žádosti do soutěže Neuron Impuls 2017. Od roku 2017 budou otevřeny tyto dvě kategorie: NOVĚ – Neuron Impuls do 33 let – žadatel s titulem Ph.D. a věkem do 33 let (dosaženo v roce konání soutěže) = max. výše podpory je 250 000 Kč a […]

Aktualizace postupu při schvalování projektového záměru na FF UP

ikona1

V záložce Pro řešitele projektů byly na našich webových stránkách zveřejněny dokumenty, které aktualizují postup pro schvalování projektových záměrů. S platností od 1. 1. 2017 je nutné předkládat tyto žádosti pouze elektronicky. Proces schvalování projektových záměrů je ke stažení také zde. Manuál k vyplňování eletronické žádosti o souhlas s podáním projektu  je ke stažení také […]

Vyhlášení výběrového řízení na učitele/učitelku ke krajanům do Chorvatska, Německa, Srbska

ikona1

Příspěvková organizace DZS vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice učitel/učitelka u krajanů v lokalitách Chorvatsko (Daruvar a okolí), Německo (Budyšín a okolí) a Srbsko (Bela Crkva a okolí). Termín pro odevzdání přihlášek je 3. 3. 2017. Podrobnosti naleznete zde.

Aktualizace informací v záložce Ostatní dotační zdroje

ikona1

Rádi bychom Vás upozornili na aktualizaci záložky Ostatní dotační zdroje na našich webových stránkách, která byla doplněna o řadu dalších zahraničních nadací a databází, ve kterých lze vybírat grantové a stipendijní příležitosti na míru Vašim požadavkům. Aktuální informace naleznete zde.

Harmonogram výzev OP VVV

mšmt dva

MŠMT zveřejnilo aktualizovaný Harmonogram výzev pro rok 2017. Harmonogram si můžete stáhnout zde.

Nový program aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu

Logo_TA_ČR

Vláda České republiky schválila nový program Technologické agentury ČR  s názvem ÉTA, který umožní podpořit projekty aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Program ÉTA navazuje na program na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA, jehož poslední veřejná soutěž proběhla v roce 2015 Úkolem programu je aktivizovat inovační potenciál společenských a humanitních věd. Toho bude dosaženo […]

Výměnné stáže na podporu spolupráce

Marie Curie

V programu Marie Sklodowska-Curie byla vyhlášena výzva na podporu mezinárodní spolupráce a spolupráce mezi sektory prostřednictvím výměnných stáží výzkumných a inovačních pracovníků. Schéma výměnných pobytů RISE (Research and Innovation Staff Exchange) podporuje mezinárodní a mezisektorovou spolupráci na základě společného výzkumu ve vědě a inovacích prostřednictvím krátkodobé výměny vědeckých pracovníků (1-12 měsíců) a sdílením znalostí z […]

Předběžný pracovní program

news1-140516

Evropská komise zveřejnila předběžný souhrnný pracovní program pro rámcový program Horizon 2020, a dále nástin tematických pracovních programů. Finální verze bude uveřejněna na stránkách Evropské komise v říjnu 2017. Bližší informace jsou dostupné zde.

Vyhlášení programů Vzdělávací nadace Jana Husa pro rok 2017

Dne 2. 1. 2017 byly vyhlášeny výzvy v těchto programech: X. ročník ceny IUS et SOCIETAS pro akademický rok 2016/2017. Eseje zabývající se rolí práva a justice ve společnosti je třeba do soutěže přihlásit do 31. května 2017. Podrobné informace naleznete zde. Grant Husovy nadace Nadace podpoří studii v rozsahu 70 – 100 stran na zadané téma, které považuje za důležité […]

Novinky v H2020

erc-logo

V roce 2018 bude opět vyhlášena výzva pro podávání žádostí o ERC Synergy grants. ERC Synergy Grants mají za cíl podpořit skupinu 2-4 hlavních řešitelů (PI) a jejich týmů při společném řešení projektů špičkového badatelského výzkum. Nejedná se o klasická konsorcia či sítě, všichni řešitelé odpovídají za projekt po vědecké stránce stejnou měrou. Potenciál a přidaná hodnota […]

RCM Fellowship for Czech/Slovak Scholars

pittsburg

University of Pittsburgh otevřela výzvu na předkládání žádostí o stipendium pro akademické a výzkumné pracovníky. Stipendium ve výši 7 000 $ bude uděleno na výzkumné pobyty v délce cca 3,5 měsíce (podzim 2017), k přihlášce je nutné dodat 3 reference, přičemž jedna z nich musí být z University of Pittsburgh. Podrobné informace vč. přihlášky naleznete zde. […]

Přehled výzev v OP meziregionálni a nadnárodni spoluprace

interreg_europe_logo_and_elements

Aktuální informace k programu nadnárodní spolupráce Interreg Central Europe – na stránkách poskytovatele bylo zveřejněno avízo výzvy na září 2017. Bližší informace naleznete zde. Aktuální informace k programu meziregionální spolupráce Interreg Europe – na stránkách poskytovatele byly zveřejněny informace ke 3. výzvě. Příjem žádostí bude probíhat v období od 1. 3. do 30. 6. 2017. […]

Small Grants program – U.S.Embassy

us_emb_logo300

Velvyslanectví USA otevřelo výzvu v Programu malých grantů na podporu kulturních či vzdělávacích projektů, které propagují americkou kulturu či prohlubují porozumění mezi ČR a USA. Z malých grantů nelze financovat vědecký výzkum, ale lze je využít v projektech zaměřených na vzdělávání, podnikání a inovace, životní prostředí či vědu a technologie. Uzávěrka žádostí o grant je […]

Vyhlášené výzvy v OP Z

index

1) Výzva č. 132 se týká Podpory vzniku a provozu dětských skupin pro podniky a veřejnost mimo hl. m. Prahu. Znění výzvy včetně souvisejících dokumentů je k nalezení zde. 2) Výzva č. 068 se týká Podpory zaměstnanosti cílových skupin. Výzva podporuje aktivity zaměřené na zvýšení zaměstnanosti nezaměstnaných osob a aktivizaci ekonomicky neaktivních osob. Jedná se […]

Interreg Europe – avízo k vyhlášení výzvy 2017

interreg_europe

Interreg Europe plánuje vyhlásit 3. výzvu k předkládání projektových žádostí v termínu od 1.3. – 30.6.2017. Balíček pro žadatele bude zveřejněný v lednu 2017. Další informace jsou k nalezení na stránkách MMR nebo na stránkách programu Interreg.

Brožura „Research and Innovation Funding: Making a real difference“

ec_horizon_2020_logo_3516_213063

Evropská komise zveřejnila novou brožuru „Research and Innovation Funding: Making a real difference“, v níž jsou uvedeny souhrnné informace o programu Horizont 2020, mj. např. počty předložených projektových návrhů a přijatých žádostí, informace o době od podání žádosti po zahájení realizace projektu a další důležité údaje o rámcovém programu za roky 2014 a 2015. Brožuru […]

Cena Wernera von Siemense 2016

siemens

Český Siemens zahajuje devatenáctý ročník Ceny Wernera von Siemense. Soutěž, jež každoročně oslavuje českou vědu a vysoké školství, oficiálně spustila další ročník. I letos český Siemens ocení talenty z řad studentů i akademiků – vědců a pedagogů. Zájemci se mohou utkat o vítězství v pěti kategoriích a dvou zvláštních oceněních, a to Nejlepší disertační práce […]

Inovační vouchery

images

Cílem programu podpory a výzvy je rozvoj komunikace a sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou, které mohou podnikatelské subjekty využít pro zahájení či zintenzivnění vlastních inovačních aktivit. Nárůst interakcí mezi podniky a organizacemi pro výzkum a šíření znalostí bude mít přímý dopad na posílení konkurenceschopnosti malých a středních podniků. Podrobné informace o […]

Česko-německý fond pro budoucnost

cn-fb-300x213

Rádi bychom Vás upozornili na možnost financování Vašich projektů prostřednictvím Česko-německého fondu pro budoucnost. Fond podporuje projekty zaměřené na spolupráci a partnerství mezi oběma zeměmi, náhled do společné kultury a dějin. Žádaná je kreativita, co nejužší česko-německé projektové partnerství, vysoká míra publicity a realistický finanční plán. Fond kryje náklady projektu až do výše 50%.  Bližší informace ohledně témat, […]

INTER-EXCELLENCE

mšmt dva

Program INTER-EXCELLENCE je program MŠMT na podporu mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků. Tento program nahrazuje dosavadní programy mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji: INGO II, EUPRO II, COST CZ, EUREKA CZ, KONTAKT II, GESHER/MOST. Bližší informace o novém programu […]

Fondy EU v oblasti vnitřních věcí

ikona1

Výzvy Ministerstva vnitra jsou dostupné zde: http://www.mvcr.cz/fondy-eu-v-oblasti-vnitrnich-veci-amif-a-isf-vyzvy.aspx

Nový program podpory mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji INTER-EXCELLENCE

ikona1

Vláda České republiky schválila program INTER-EXCELLENCE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy jako nástroj podpory strategického zaměření mezinárodní spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích. Program je orientován na podporu iniciace a dalšího rozvoje mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji a integraci České republiky do evropských i světových výzkumných struktur. Zprostředkuje českým pracovištím účast v projektech evropské spolupráce a bilaterální spolupráce […]

Science with and for Society: Připravovaná témata pro roky 2016-2017

news-technologie

PREZENTACE KE STAŽENÍ

Přidány nejčastěji kladené dotazy k výzvám ESF pro VŠ a ERDF pro VŠ

ikona1

Nejčastěji kladené dotazy k výzvě ESF pro VŠ:http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-16-015-esf-vyzva-pro-vysoke-skoly a výzvě ERDF pro VŠ: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-16-016-erdf-vyzva-pro-vysoke-skoly

Zpřesňující informace k výzvě Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů (výzva č. 02_16_018)

ikona1

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 18. dubna 2016 zpřesňující informace týkající se výzvy „Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů“ (výzva č. 02_16_018), které jsou současně zohledněny v aktualizovaných Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část, verze č. 2 (účinnost 24. března 2016): Dle Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část, verze č. 2 byla […]

Zpravodaj COST

ikona3

Aktuální vydání zpravodaje COST (European Co-operation in Scientific and Technical Research) se zaměřuje například na následující témata: zahájení nových COST Akcí, informace o otevřené výzvě a prezentaci COST na European Science Open Forum 2016. Zpravodaj naleznete ke stažení zde.

Termíny CEEPUS a freemover

ikona1

Termín pro podávání přihlášek na mobility v rámci sítí CEEPUS na ZS 2016/2017 – 15. červen 2016 Termín pro podávání přihlášek na mobility v rámci sítí CEEPUS na LS 2016/2017 – 31. říjen 2016 Termín pro podávání přihlášek na mobility jako „Freemover“ na LS 2016/2017 – 30. listopad 2016

Brožura „Akce Marie Sktodowska-Curie v programu Horizont 2020″

ikona1

TC AV ČR vydalo aktualizovanou brožuru edice Vademecum H2020 – Akce Marie Sktodowska-Curie v programu Horizont 2020. Brožura umožňuje rychlou orientaci v pěti typech akcí Marie Sktodowska-Curie, představuje základní principy jejich financování, uvádí obecné informace o pracovněprávních aspektech spojených s jejich realizací a také stručně shrnuje otázky duševního vlastnictví. Informace v brožuře vycházejí z dokumentů […]

Záznam z akce: Informační den „Šíření excelence a rozšiřování účasti“

ikona1

Informační den oblasti „Šíření excelence a rozšiřování účasti“ programu Horizont 2020 se konal dne 2. února 2016 v Bruselu. V rámci informačního dne EK představila připravované výzvy Teaming, Twinning a ERA Chair a byly představeny aktivity COST. Záznam z akce kanceláře CZELO naleznete zde a prezentace zde.

Informace pro zájemce o stáže a pracovní místa v mezinárodních výzkumných organizacích

ikona1

Česká republika je členem a každoročním přispěvatelem několika mezinárodních výzkumných organizací. Jedná se ve všech případech o rozsáhlé a technologicky špičkové projekty, v nichž nachází pracovní uplatnění celá řada odborníků jak z vědecké a technologické sféry, tak ze sféry administrativy, IT, HR atp. Zároveň všechny organizace nabízejí i krátkodobé stáže, které mohou využít zejména postgraduální studenti či vědci, kteří by […]

Třetí číslo Newsletteru OP VVV

ikona1

29. března bylo vydáno nové číslo Newsletteru OP VVV, kde se kromě plánovaných novinek dozvíte například i to, kolik bylo podaných projektů v již uzavřených výzvách. Newsletter je ke stažení zde: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/newslettery-op-vvv

Zveřejnění harmonogramu výzev OP VVV

ikona1

ŘO OP VVV zveřejňuje finální Harmonogram výzev 2015, 3. verze a dále finální Harmonogram výzev 2016. Oba harmonogramy byly projednány a schváleny na zasedání Hlavní plánovací komise programu, dne 14. ledna 2016. ŘO OP VVV zveřejňuje finální verze harmonogramů výzev pro rok 2016. Harmonogram výzev OP VVV ke stažení: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv

Systém schvalování projektových žádostí na FF UP

ikona1

V sekci „Pro řešitele projektů“ v Dokumentech pro řešitele projektů je vložen aktualizovaný dokument „Systém schvalování projektových žádostí na FF UP“, kde je ke každému programu uvedena odpovědná osoba a postup podání žádosti. Dokument naleznete ZDE . :

Příručka programu Erasmus+ a Výzva programu pro rok 2016

ikona1

Evropská komise publikovala Příručku programu Erasmus+ (Erasmus+ Programme Guide) a Výzvu pro předkládání návrhů (Call for Proposals) pro rok 2016. Příručka je ke stažení zde. Tato výzva k předkládání návrhů se týká těchto akcí programu Erasmus+: Klíčová akce 1 (KA1) – Vzdělávací mobilita jednotlivců – mobilita jednotlivců v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže – sdílené magisterské studium […]

Engine: WP Design:Ugesi

Tento informační portál Projektové poradenství FF UP je vytvořen v rámci projektu
Upgrade - Networking praktického managementu pro oblast terciárního vzdělávání.
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/17.0060
http://upgrade.upol.cz/site/
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

TOPlist