Diverzifikace a systematizace postgraduálního studia na FF UP v Olomouci

Název projektu  Diverzifikace a systematizace postgraduálního studia na FF UP v Olomouci 
Zkrácený název   UpDoc
Řešitel projektu  doc. PhDr. Jiří Lach, Ph. D. , M. A
Délka trvání projektu  1. 7. 2012 – 30. 06. 2015

1. Kontaktní osoba

  • Mgr. Veronika Kubová – výkonná manažerka projektu

e-mail: veronika.kubova@upol.cz

tel. 608 263 357

2. Cíle projektu

Projekt je strategickou aktivitou FF UP směřující k důsledné diverzifikaci, strukturaci a unifikaci postgraduálních studií (dále jen PGS) v celofakultním měřítku a přípravou potenciálních frekventantů PGS z řad magisterských studentů. Celoinstitucionální rámec zabezpečuje kvalitativní inovaci akreditovaných oborů realizovaných na fakultních pracovištích do té míry, aby se doktorské studium stalo zásadním pilířem vědeckého a badatelského rozvoje fakulty, coby přední univerzitní instituce v zemi. Mezi klíčové aktivity projektu patří především modularizace postgraduálního studia pokrývající všechny potřeby studentů tohoto cyklu akademického vzdělávání, posílení vysoce kvalifikované kontaktní výuky, rozvinutí mezioborových vazeb, internacionalizace a příprava pro akademickou praxi. Systém bude standardizován tak, aby byl co nejvíce kompatibilní s evropským prostorem vysokoškolského vzdělávání.

3. Cílové skupiny

Cílovou skupinou jsou interní a externí studenti postgraduálního cyklu, studenti magisterského studia a akademičtí pracovníci v roli školitelů či členů oborových rad.
Inovovaný systém bude nabídnut ve dvou letech cca 700 studentům PGS. Předpokládá se, že větší část klíčových aktivit bude využívána skupinou cca 250 postgraduálních studentů v interní formě. Klíčová aktivita směřující k magisterským studentům bude využívána přibližně 100 studenty během existence projektu, souběžně nejméně 100 akademiky.

4. Výstupy

  1. počet podpořených osob – studentů: cca 700 PGS studentů (intenzivněji 250 studentů interní formy studia)
  2. počet podpořených osob – akademických pracovníků: cca 100 pracovníků (školitelé, členové oborových rad)
  3. počet nově vytvořených/inovovaných kurzů/předmětů/disciplín: 25 inovovaných programů DSP

5. Klíčová aktivita

Klíčová aktivita Název klíčové aktivity Doba trvání od – do
1. Příprava inovace a modularizace studijních oborů 7/2012 – 6/2013
2. Realizace modulového systému a intenzifikace kontaktní výuky 1/2013 – 6/2015
3. Vzdělávání školitelů a přenos know-how ze zahraničí 7/2012 – 6/2015
4. Podpora zahraniční mobility v rámci inovace PGS 9/2013 – 6/2015
5. Evaluace nově zavedeného systému PGS na FF UP 7/2013 – 6/2015
6. Příprava studentů magisterských programů na PGS 10-12/20123,4,5,10,11,12/20133,4,5,10,11,12/20143-5/2015

6. Webová stránka projektu