Projektové poradenství FF UP Olomouc | Informační servis pro řešitele projektů

Výzva k předkládání návrhů projektů s názvem “Proměnlivá prostředí” v rámci iniciativy “Kulturní dědictví”

  MŠMT informuje, že v souvislosti se zapojením ČR do iniciativy Společného programování “Kulturní dědictví” (JPICH) byla dne 4. září 2017 vyhlášena výzva k předkládání návrhů projektů s názvem “Proměnlivá prostředí” (Heritage in Changing Environments). Uzávěrka výzvy je 30. listopadu 2017 a zájemci z ČR se této výzvy mohou účastnit spolu se zástupci Běloruska, Kypru, Irska, […]

TAČR – Harmonogram veřejných soutěží 2017

Technologická agentura České republiky zveřejnila aktualizovaný harmonogram veřejných soutěží pro rok 2017. Podrobnosti jsou k dispozici zde.

Aktuální výzvy v H2020

Dne 11. 5. 2017 vyhlásila Evropská komise dvě letošní výzvy v části H2020 „Šíření excelence a rozšiřování účasti“. Jedná se o výzvu ERA Chairs s celkovým rozpočtem ve výši 33 910 180 eur a výzvu TWINNING s celkovým rozpočtem ve výši 30 milionů eur. Obě výzvy se shodně uzavřou 15. 11. 2017. ERA Chairs Specifickou […]

Cena Wernera von Siemense

Šance získat prestižní ocenění je opět zde. Společnost Siemens opět hledá a oceňuje nejlepší mladé vědce, vedoucí prací a pedagogy. Svou absolventskou práci nebo výzkumný projekt do prestižní soutěže o Cenu Wernera von Siemense mohou přihlásit studenti, doktorandi i vedoucí prací. Vítězové v pěti vyhlášených kategoriích a dvou zvláštních oceněních si i tento rok rozdělí […]

IF Marie Skłodowska-Curie (seminář)

V rámci vzdělávacího kurzu „Jak na Horizont 2020? – Modul 5“ si vás dovolujeme pozvat  na workshop pro žadatele o individuální vědecko-výzkumné pobyty Marie Skłodowska-Curie (Individual Fellowships, IF). Workshop je určen pouze výzkumným pracovníkům, kteří jsou již domluveni se svou budoucí hostitelskou institucí/školitelem a píší projekt, který chtějí podat v aktuální výzvě s uzávěrkou 14. září 2017. Workshop […]

Fulbrightův program v ČR 2018/2019

Komise J.Williama Fulbrighta vyhlašuje stipendijní programy pro rok 2018/2019. Informace o termínech uzávěrek pro přihlášky a o podmínkách jednotlivých typů stipendií pro občany ČR i pro stipendisty z USA naleznete na webových stránkách komise.

Stipendium – Wirthův institut

The Wirth Institute for Austrian and Central European Studies kanadské Univerzity v Albertě nabízí roční postgraduální stipendia v akademickém roce 2017/2018, která jsou určena studentům/studentkám doktorských studijních programů se specializací na oblast humanitních a sociálních věd nebo uměleckých oborů. Roční pobyt začíná 1. září 2017 a končí 31. 8. 2018. Celková výše stipendia je 27 […]

Výzva k podávání návrhů společných česko-německých výzkumných projektů s dobou řešení 2018–2019

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje výzvu k podávání návrhů společných česko-německých výzkumných projektů s dobou řešení 2018-2019. Cílem je napomáhat navazování kontaktů a rozvoji spolupráce formou podpory mobility výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních projektů základního výzkumu. Podpora projektů spočívá ve financování cestovních a pobytových nákladů výzkumných pracovníků cestujících do zahraničí, kdy vysílající strana […]

Národní stipendijní program Slovenské republiky

Akademická informační agentura informuje o nabídce stipendií v rámci Národního stipendijního programu Slovenské republiky. Stipendia na podporu mobility jsou určena pro studenty druhého stupně vysokoškolského studia – magisterského a doktorského a pro akademické, výzkumné a umělecké pracovníky z České republiky. Národní stipendijní program Slovenské republiky je určen na podporu studijních, přednáškových, výzkumných/uměleckých pobytů na vysokých […]

Vyhlášení výběrového řízení na obsazení lektora/lektorky českého jazyka a literatury v Pekingu pro akademický rok 2017/2018

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) ve spolupráci s Domem zahraniční spolupráce (DZS) vyhlašuje výběrové řízení na místo lektora/lektorky českého jazyka a literatury, který/která bude od akademického roku 2017/2018 působit na lektorátu českého jazyka a literatury na univerzitě Beijing Foreign Studies University (http://en.bfsu.edu.cn/), Peking, Čína. Termín pro přihlášení je 13. 4. 2017. Podrobnosti naleznete ZDE.

Interaktivní mapa výzkumné spolupráce mezi tuzemskými institucemi

Technologické centrum AV zveřejnilo vizualizaci výzkumné spolupráce mezi domácími institucemi v letech 2010 až 2014. Poskytuje přehled o spolupráci na výsledcích výzkumu podpořeného z veřejných zdrojů, které byly zaznamenány v RIV v letech 2010-2014. Spolupráce ve výzkumu a inovacích je jedním z klíčových předpokladů pro získávání, přenos a další rozvoj znalostí. K porozumění úrovně a […]

Podpora mezinárodní spolupráce pro získání ERC grantů

Grantová agentura ČR vyhlásila dne 22. 3. 2017 výzvu k podávání návrhů grantových projektů v rámci skupiny grantových projektů: Podpora mezinárodní spolupráce pro získávání ERC grantů v základním výzkumu („Podpora ERC žadatelů“). Podmínky podání a bližší informace k výzvě naleznete zde.

CEFRES: Program na podporu mobility mladých vědců

Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách (CEFRES) vyhlásil výzvu k podávání kandidatur do Programu na podporu mobility doktorandů z Francie a zemí Visegrádské čtyřky. CEFRES nabízí finanční podporu za účelem mobility na dobu jednoho roku pro doktorandy nejméně ve 2. ročníku doktorského studia z Francie, Maďarska, Polska, Slovenska nebo České republiky. Tento program finanční […]

Nabídka možnosti studia na Humboldt – Universitat zu Berlin

Humboldt – Universitat zu Berlin nabízí možnost bezplatného studia v navazujícím magisterském oboru British Studies. Přihlášky ke studiu se mohou podávat do 30. dubna 2017. Bližší informace o daném studiu jsou k dispozici na níže uvedených webových stránkách: https://www.gbz.hu-berlin.de/ma-british-studies

Vyhlášení výběrového řízení na obsazení lektora/lektorky českého jazyka a literatury v Káhiře pro akademický rok 2017/2018

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Domem zahraniční spolupráce vyhlašuje výběrové řízení na lektora/lektorku českého jazyka a literatury v zahraničí pro akademický rok 2017/2018 na lektorát českého jazyka a literatury na Ain Shams University (http://www.asu.edu.eg/), Káhira, Egypt. Podrobnosti naleznete ZDE. Termín pro přihlášení je 15. 3. 2017.

Vyhlášení výběrového řízení na obsazení lektora/lektorky českého jazyka a literatury v Užhorodu pro akademický rok 2017/2018

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Domem zahraniční spolupráce vyhlašuje výběrové řízení na lektora/lektorku českého jazyka a literatury v zahraničí pro akademický rok 2017/2018 na lektorát českého jazyka a literatury na Uzhhorod National University (http://www.uzhnu.edu.ua/en/), Užhorod, Ukrajina. Podrobnosti naleznete ZDE. Termín pro přihlášení je 8. 3. 2017.

Výzva COST na koordinaci výzkumu

Od 16. února 2017 je možné opět předkládat žádosti o podporu na koordinaci výzkumu v rámci Akce COST (European Co-operation in Scientific and Technical Research). Žadatelé mají možnost předkládat své návrhy na nové Akce COST do 7. září 2017 a musejí také počítat s některými změnami. Minimální počet členských nebo asociovaných zemí zahrnutých do návrhu […]

Národní informační den ke grantům MSCA

Technologické centrum AV ČR pořádá v Praze dne 5. dubna 2017 národní informační den s názvem “Podpora mobility, profesního rozvoje a kariérního růstu výzkumných pracovníků – Akce Marie Skłodowska-Curie”. Bližší informace a možnost registrace naleznete v pozvánce. Výzva H2020-MSCA-IF-2017 bude otevřená od 11. dubna 2017.

Aktualizace postupu při schvalování projektového záměru na FF UP

V záložce Pro řešitele projektů byly na našich webových stránkách zveřejněny dokumenty, které aktualizují postup pro schvalování projektových záměrů. S platností od 1. 1. 2017 je nutné předkládat tyto žádosti pouze elektronicky. Proces schvalování projektových záměrů je ke stažení také zde. Manuál k vyplňování eletronické žádosti o souhlas s podáním projektu  je ke stažení také […]

Aktualizace informací v záložce Ostatní dotační zdroje

Rádi bychom Vás upozornili na aktualizaci záložky Ostatní dotační zdroje na našich webových stránkách, která byla doplněna o řadu dalších zahraničních nadací a databází, ve kterých lze vybírat grantové a stipendijní příležitosti na míru Vašim požadavkům. Aktuální informace naleznete zde.

Harmonogram výzev OP VVV

MŠMT zveřejnilo aktualizovaný Harmonogram výzev pro rok 2017. Harmonogram si můžete stáhnout zde.

Nový program aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu

Vláda České republiky schválila nový program Technologické agentury ČR  s názvem ÉTA, který umožní podpořit projekty aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Program ÉTA navazuje na program na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA, jehož poslední veřejná soutěž proběhla v roce 2015 Úkolem programu je aktivizovat inovační potenciál společenských a humanitních věd. Toho bude dosaženo […]

Předběžný pracovní program

Evropská komise zveřejnila předběžný souhrnný pracovní program pro rámcový program Horizon 2020, a dále nástin tematických pracovních programů. Finální verze bude uveřejněna na stránkách Evropské komise v říjnu 2017. Bližší informace jsou dostupné zde.

Vyhlášení programů Vzdělávací nadace Jana Husa pro rok 2017

Dne 2. 1. 2017 byly vyhlášeny výzvy v těchto programech: X. ročník ceny IUS et SOCIETAS pro akademický rok 2016/2017. Eseje zabývající se rolí práva a justice ve společnosti je třeba do soutěže přihlásit do 31. května 2017. Podrobné informace naleznete zde. Grant Husovy nadace Nadace podpoří studii v rozsahu 70 – 100 stran na zadané téma, které považuje za důležité […]

Novinky v H2020

V roce 2018 bude opět vyhlášena výzva pro podávání žádostí o ERC Synergy grants. ERC Synergy Grants mají za cíl podpořit skupinu 2-4 hlavních řešitelů (PI) a jejich týmů při společném řešení projektů špičkového badatelského výzkum. Nejedná se o klasická konsorcia či sítě, všichni řešitelé odpovídají za projekt po vědecké stránce stejnou měrou. Potenciál a přidaná hodnota […]

Přehled výzev v OP meziregionálni a nadnárodni spoluprace

Aktuální informace k programu nadnárodní spolupráce Interreg Central Europe – na stránkách poskytovatele bylo zveřejněno avízo výzvy na září 2017. Bližší informace naleznete zde. Aktuální informace k programu meziregionální spolupráce Interreg Europe – na stránkách poskytovatele byly zveřejněny informace ke 3. výzvě. Příjem žádostí bude probíhat v období od 1. 3. do 30. 6. 2017. […]

Small Grants program – U.S.Embassy

Velvyslanectví USA otevřelo výzvu v Programu malých grantů na podporu kulturních či vzdělávacích projektů, které propagují americkou kulturu či prohlubují porozumění mezi ČR a USA. Z malých grantů nelze financovat vědecký výzkum, ale lze je využít v projektech zaměřených na vzdělávání, podnikání a inovace, životní prostředí či vědu a technologie. Uzávěrka žádostí o grant je […]

Interreg Europe – avízo k vyhlášení výzvy 2017

Interreg Europe plánuje vyhlásit 3. výzvu k předkládání projektových žádostí v termínu od 1.3. – 30.6.2017. Balíček pro žadatele bude zveřejněný v lednu 2017. Další informace jsou k nalezení na stránkách MMR nebo na stránkách programu Interreg.

Cena Wernera von Siemense 2016

Český Siemens zahajuje devatenáctý ročník Ceny Wernera von Siemense. Soutěž, jež každoročně oslavuje českou vědu a vysoké školství, oficiálně spustila další ročník. I letos český Siemens ocení talenty z řad studentů i akademiků – vědců a pedagogů. Zájemci se mohou utkat o vítězství v pěti kategoriích a dvou zvláštních oceněních, a to Nejlepší disertační práce […]

Česko-německý fond pro budoucnost

Rádi bychom Vás upozornili na možnost financování Vašich projektů prostřednictvím Česko-německého fondu pro budoucnost. Fond podporuje projekty zaměřené na spolupráci a partnerství mezi oběma zeměmi, náhled do společné kultury a dějin. Žádaná je kreativita, co nejužší česko-německé projektové partnerství, vysoká míra publicity a realistický finanční plán. Fond kryje náklady projektu až do výše 50%.  Bližší informace ohledně témat, […]

Fondy EU v oblasti vnitřních věcí

Výzvy Ministerstva vnitra jsou dostupné zde: http://www.mvcr.cz/fondy-eu-v-oblasti-vnitrnich-veci-amif-a-isf-vyzvy.aspx

Nový program podpory mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji INTER-EXCELLENCE

Vláda České republiky schválila program INTER-EXCELLENCE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy jako nástroj podpory strategického zaměření mezinárodní spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích. Program je orientován na podporu iniciace a dalšího rozvoje mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji a integraci České republiky do evropských i světových výzkumných struktur. Zprostředkuje českým pracovištím účast v projektech evropské spolupráce a bilaterální spolupráce […]

Science with and for Society: Připravovaná témata pro roky 2016-2017

PREZENTACE KE STAŽENÍ

Přidány nejčastěji kladené dotazy k výzvám ESF pro VŠ a ERDF pro VŠ

Nejčastěji kladené dotazy k výzvě ESF pro VŠ:http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-16-015-esf-vyzva-pro-vysoke-skoly a výzvě ERDF pro VŠ: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-16-016-erdf-vyzva-pro-vysoke-skoly

Zpřesňující informace k výzvě Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů (výzva č. 02_16_018)

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 18. dubna 2016 zpřesňující informace týkající se výzvy „Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů“ (výzva č. 02_16_018), které jsou současně zohledněny v aktualizovaných Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část, verze č. 2 (účinnost 24. března 2016): Dle Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část, verze č. 2 byla […]

Zpravodaj COST

Aktuální vydání zpravodaje COST (European Co-operation in Scientific and Technical Research) se zaměřuje například na následující témata: zahájení nových COST Akcí, informace o otevřené výzvě a prezentaci COST na European Science Open Forum 2016. Zpravodaj naleznete ke stažení zde.

Termíny CEEPUS a freemover 🗺

Termín pro podávání přihlášek na mobility v rámci sítí CEEPUS na ZS 2016/2017 – 15. červen 2016 Termín pro podávání přihlášek na mobility v rámci sítí CEEPUS na LS 2016/2017 – 31. říjen 2016 Termín pro podávání přihlášek na mobility jako „Freemover“ na LS 2016/2017 – 30. listopad 2016

Brožura „Akce Marie Sktodowska-Curie v programu Horizont 2020″

TC AV ČR vydalo aktualizovanou brožuru edice Vademecum H2020 – Akce Marie Sktodowska-Curie v programu Horizont 2020. Brožura umožňuje rychlou orientaci v pěti typech akcí Marie Sktodowska-Curie, představuje základní principy jejich financování, uvádí obecné informace o pracovněprávních aspektech spojených s jejich realizací a také stručně shrnuje otázky duševního vlastnictví. Informace v brožuře vycházejí z dokumentů […]

Záznam z akce: Informační den „Šíření excelence a rozšiřování účasti“

Informační den oblasti „Šíření excelence a rozšiřování účasti“ programu Horizont 2020 se konal dne 2. února 2016 v Bruselu. V rámci informačního dne EK představila připravované výzvy Teaming, Twinning a ERA Chair a byly představeny aktivity COST. Záznam z akce kanceláře CZELO naleznete zde a prezentace zde.

Informace pro zájemce o stáže a pracovní místa v mezinárodních výzkumných organizacích

Česká republika je členem a každoročním přispěvatelem několika mezinárodních výzkumných organizací. Jedná se ve všech případech o rozsáhlé a technologicky špičkové projekty, v nichž nachází pracovní uplatnění celá řada odborníků jak z vědecké a technologické sféry, tak ze sféry administrativy, IT, HR atp. Zároveň všechny organizace nabízejí i krátkodobé stáže, které mohou využít zejména postgraduální studenti či vědci, kteří by […]

Třetí číslo Newsletteru OP VVV

29. března bylo vydáno nové číslo Newsletteru OP VVV, kde se kromě plánovaných novinek dozvíte například i to, kolik bylo podaných projektů v již uzavřených výzvách. Newsletter je ke stažení zde: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/newslettery-op-vvv

Zveřejnění harmonogramu výzev OP VVV

ŘO OP VVV zveřejňuje finální Harmonogram výzev 2015, 3. verze a dále finální Harmonogram výzev 2016. Oba harmonogramy byly projednány a schváleny na zasedání Hlavní plánovací komise programu, dne 14. ledna 2016. ŘO OP VVV zveřejňuje finální verze harmonogramů výzev pro rok 2016. Harmonogram výzev OP VVV ke stažení: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv

Systém schvalování projektových žádostí na FF UP

V sekci „Pro řešitele projektů“ v Dokumentech pro řešitele projektů je vložen aktualizovaný dokument „Systém schvalování projektových žádostí na FF UP“, kde je ke každému programu uvedena odpovědná osoba a postup podání žádosti. Dokument naleznete ZDE . :

Příručka programu Erasmus+ a Výzva programu pro rok 2016

Evropská komise publikovala Příručku programu Erasmus+ (Erasmus+ Programme Guide) a Výzvu pro předkládání návrhů (Call for Proposals) pro rok 2016. Příručka je ke stažení zde. Tato výzva k předkládání návrhů se týká těchto akcí programu Erasmus+: Klíčová akce 1 (KA1) – Vzdělávací mobilita jednotlivců – mobilita jednotlivců v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže – sdílené magisterské studium […]Engine: WP Design:Ugesi

Tento informační portál Projektové poradenství FF UP je vytvořen v rámci projektu
Upgrade - Networking praktického managementu pro oblast terciárního vzdělávání.
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/17.0060
http://upgrade.upol.cz/site/
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

TOPlist