Vzdělávací nadace Jana Husa pro rok 2020

Stipendium Husovy nadace – cílem umožnit začínajícím akademickým pracovníkům (asistentům a doktorandům) start do jejich pedagogické a vědecké činnosti a podpořit jejich setrvání na vysokých školách. Stipendium ve výši 80.000,- Kč je jednoroční a je  určeno pro žadatele do 35 let, působícím v humanitních a společenskovědních oborech.

Grant Husovy nadace – určen pro doktorandy nebo doktory do 40 let věku, působící v humanitních a společenskovědních oborech.  Nadace  v rámci tohoto programu podpoří vypracování studie na jedno ze zadaných témat, která považuje za důležitá z hlediska svého poslání podporovat svobodné bádání a učení.

Cena IUS et SOCIETAS – udělována za eseje obsahující nejzajímavější podněty, pohledy a otázky týkající se role práva a justice ve společnosti. Soutěž je určena sociologům, politologům, právníkům, filozofům, ekonomům a studentům z dalších oborů sociálních věd.

Veškeré potřebné informace o vyhlášených programech včetně kontaktů jsou uvedeny na webových stránkách nadace ZDE.

Zdroj: Vzdělávací nadace Jana Husa