HORIZONT 2020

Horizont 2020 je klíčový nástroj pro financování Unie inovací, jedné ze stěžejních iniciativ programu Evropa 2020. Jedná se o integrovaný systém podpory vědy, výzkumu a inovací pro období 2014-2020 s navrhovaným rozpočtem asi 70 mld. EUR, který nahradí všechny současné evropské nástroje – 7. rámcový program pro výzkum a technologický rozvoj, Rámcový program Konkurenceschopnost a inovace (CIP) a Evropský inovační a technologický institut (EIT).

3 hlavní pilíře:

  • Vynikající věda – ERC, Akce Marie Curie, infrastruktury, budoucí a vznikající technologie
  • Vedoucí postavení evropského průmyslu
  • Společenské výzvy (35,9 – 39,6 mld. EUR)
    • Zdraví, demografické změny a kvalitní život
    • „Smart“, zelená a integrovaná doprava
    • Evropa v měnícím se světě – inkluzivní, inovativní a reflexivní společnosti

 

Podrobné informace jsou k dispozici na stránkách

Portál Evropské komise a Technologické centrum AV ČR – Horizont 2020.

 


Kolektiv autorů TC AV ČR vydal aktualizovanou brožuru k programu H2020. Brožura HORIZONT 2020 – stručně o programu se kromě základní struktury programu H2020 věnuje i jeho obecným rysům, finančním pravidlům či otevřenému přístupu k věděckým informacím. V elektronické podobě si můžete brožuru stáhnout ZDE


Společenské vědy v programu Horizon 2020

Prezentace p. Michala Pacvoně  (Národní kontakt pro Sociální, ekonomické a humanitní vědy, Národní kontakt pro program Věda ve společnosti) ZDE.


HORIZON 2020 FUNDING OPPORTUNITIES & PARTICIPATION (FOCUS ON CHALLENGE 6)

Prezentace pí Sylvie Rohanové (European Commission, DG Research & Innovation) ZDE.


 

Publikace, vydané k programu HORIZONT 2020 najdete ZDE. Vybrané dokumenty jsou uvedeny také dále v textu.

 


Brožura o unijních programech 2014-2020

CZELO ve spolupráci s CEBRE (Česká podnikatelská reprezentace v Bruselu) připravili informační brožuru o evropských programech na podporu výzkumu, vývoje a inovací, podnikání, infrastruktury a odborného vzdělávání v letech 2014-2020. Naleznete zde přehledně informace o jednotlivých programech, včetně jejich tematického zaměření, základních pravidel pro implementaci projektů, financování a kontakních údajích a relevatních internetových odkazech pro získání další informace a poradenství. Brožura je k dispozici v elektronické formě pod odkazem ZDE.


Výkladový slovník vybraných pojmů programu H2020

Technologické centrum AV ČR vydalo terminologický slovník k programu H2020. Snahou autorského kolektivu bylo usnadnit porozumění termínům, se kterými se setkávají zájemci o podání  a následně i řešitelé financovaných projektů programu H2020. Slovník v elektronické formě si můžete stáhnout ZDE Česko-anglický překlad nejpoužívanějších termínů H2020 je uveden ZDE.


Etika v H2020

Technologické centrum vydalo stručnou brožuru k problematice etiky v programu Horizont 2020. Brožurku si můžete stáhnout ZDE.


Spolupráce s TOP institucemi v programu H2020

Program H2020 nabízí pro evropské i mimoevropské vědecké týmy široké možnosti a velké příležitosti mezinárodní spolupráce s významnými evropskými výzkumnými institucemi (tzv. TOP instituce). Za TOP instituce lze považovat takové instituce, které v dosavadním průběhu programu H2020 kontrahovaly nejvyšší finanční podporu z rozpočtu H2020 a jejichž výzkumné týmy se v H2020 účastnily projektů, ve kterých bylo alokováno 51 % dosud vynaloženého rozpočtu na řešení projektů v programu H2020.

Seznam TOP institucí, řazený podle finanční podpory, kterou požadovaly na svoji účast, ukazuje následující tabulka: