Akademická informační agentura

Akademická informační agentura je součástí Domu zahraniční spolupráce, příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR za účelem plnění úkolů při zajišťování školských, vzdělávacích a dalších styků se zahraničím.

  • Shromažďuje, zpracovává a rozšiřuje informace o možnostech vzdělávání českých občanů (zejména vysokoškolských studentů, postgraduantů a pedagogů) v zahraničí.
  • Zpracovává (vždy před začátkem akademického roku) přehled kompletní nabídky  stipendijních pobytů v zahraničí na základě mezinárodních smluv pro následující akademický rok.
  • Zajišťuje realizaci výběrových řízení (mimo rozpis kvót) na stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv. V průběhu akademického roku vykonává administrativně-organizační práce související s výběrem kandidátů na vypsané stipendijní pobyty. Ke konkrétním nabídkám stipendií poskytují pracovníci AIA poradenský servis.
  • Průběžně zveřejňuje na své webové stránce také nabídky jiných stipendií nabízených mimo rámec mezivládních dohod a další nabídky ke studiu v zahraničí. Podílí se na zajišťování pedagogických a hospitačních stáží pro učitele základních a středních škol (převážně do německy mluvících zemí a do Francie).

Více informací: http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/