Oddělení vědy a výzkumu Filozofické fakulty UP

 • Agenda:
  • Vědecká rada FF UP včetně habilitačních a profesorských řízení
  • Vědecké akreditace
  • Doktorské studium (Ph.D.)
  • Ediční a publikační činnost
 • Vědecké projekty (FRVŠ, GA ČR, GAAV ČR)
 • Rozvojové projekty MŠMT
 • Studentské grantové soutěže

Více zde:
http://www.ff.upol.cz/menu/veda-vyzkum-umelecka-tvorba/granty/