Oddělení pro zahraniční záležitosti FF UP

Oddělení pro zahraniční záležitosti Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (dále jen ZO FF UP) zajišťuje VŠEOBECNĚ následující činnosti:

 • Spolupráce se zahraničními univerzitami (bilaterální smlouvy, společné projekty)
 • Přijetí zahraničních studentů a pedagogů na FF UP a studentů studujících na FF UP
 • Vysílání studentů FF UP do zahraničí
 • Cesty pracovníků a pedagogů FF UP
 • Informace pro studenty a pracovníky FF UP v oblasti zahraničních záležitostí

PODROBNĚJI:

 • ZO FF UP  udržuje kontakty s prorektorem pro vnější vztahy a s Kanceláří mezinárodních vztahů UP a PR,
 • zajišťuje záležitosti zahraničních studentů, zejména studentů přijíždějících v rámci mezinárodních smluv, přes program CEEPUS, AKTION, Visegrad Fund (poradenství, vystavování akceptačních dopisů a formulářů k vyřízení víz, registrace v IS STAG, registrace předmětů zahr. studentů do IS STAG, vystavení Transcript of Records),
 • poradenství v oblasti zahraničních studijních pobytů studentům FF UP, především mobility v rámci tzv. Freemovera, programu CEEPUS, mezinárodních smluv, Visegrad Fund aj. vyjma programu ERASMUS a ostatních programů LLP, které administrativně zajišťuje KZS UP,
 • registrace výjezdů studentů FF UP do zahraničí ve STAGu (studijních i pracovních  pobytů včetně pobytu Erasmus),
 • cestovní záležitosti studentů v rámci mezinárodních smluv a programu CEEPUS a akademických pracovníků FF UP (vyplácení záloh – zaměstnancům, či cestovních stipendií – studentům, vyúčtovávání cestovních příkazů),
 • zahraniční lektoři na FF UP, zejména lektoři v rámci mezivládních smluv a smluv o přímé spolupráci UP,
 • bilaterální smlouvy – kontrola fakultních smluv v rámci LLP Erasmus i smluv FF UP o přímé spolupráci,
 • distribuce informací (úprava a doplňování webových stránek ZO FF UP, rozesílání letáků, plakátů na jednotlivé katedry),
 • zahájení konferencí se zahraniční účastí (popř. pomoc při jejich chystání) – činnost proděkana pro zahraniční záležitosti FF UP.

Více zde:
http://www.ff.upol.cz/menu/zahranicni-vztahy/