Přímo řízené programy

Co jsou to komunitární neboli přímo řízené programy?

Brožura o čerpání přímo řízených programů v České republice ZDE.

Přímo řízené programy (známé rovněž jako „komunitární programy“).jsou financovány přímo z rozpočtu EU. Spravuje je přímo Evropská komise nebo specializované výkonné agentury. U některých programů jsou gestorem národní agentury. Oproti tomu u strukturálních fondů je správa programů ve sdíleném řízení, přičemž většina rozhodnutí i sám výběr projektů probíhá v režii členských států.

Na rozdíl od strukturálních fondů nebo společné zemědělské politiky, kde má každý členský stát garantovaný podíl na rozpočtu daného programu či fondu, u přímo řízených programů většinou soutěží projekty z různých členských států o evropské financování mezi sebou. Podporu z daného programu získají nejkvalitnější projekty.

Pro Českou republiku bude zapojení do této „vyšší ligy fondů EU“ stále důležitější. Podíl přímo řízených programů na rozpočtu EU v příštích letech pravděpodobně výrazně naroste. Zároveň bude postupně slábnout tok financování ze strukturálních fondů, neboť Česká republika bohatne a na podporu pro chudší regiony bude postupně ztrácet nárok.

Více informací ZDE.