ERASMUS+

Erasmus+ je nový vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže.

Nahradil Program celoživotního vzdělávání (LPP) a sloučil pod jedno všechny dosud dobře známé programy (Erasmus, Leonardo, Grundtvig, Comenius, Erasmus Mundus, Tempus, Youth in Action) i bývalé programy určené pro spolupráce s mimoevropskými regiony (Alfa, Edulink) – a vše přerozdělil do tří hlavních klíčových aktivit – mobilita, spolupráce a politická podpora.

 

ERASMUS+ JE ROZDĚLEN NA TŘI KLÍČOVÉ AKCE:

KA 1 – Vzdělávací mobilita jednotlivců

Podporuje mobility v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže, rozsáhlé akce Evropské dobrovolné služby a sdílené magisterské studium.

Projekty mobility jsou rozděleny na tyto oblasti:

 • v oblasti vzdělávání a odborné přípravy:
  • projekty mobility pro vysokoškolské studenty a pracovníky;
  • projekty mobility pro studenty a pracovníky odborného vzdělávání a odborné přípravy;
  • projekty mobility pro pedagogické pracovníky školního vzdělávání;
  • projekty mobility pro pedagogy a lektory dalšího vzdělávání;
  • v oblasti mládeže:
 • projekty mobility pro mladé lidi a pracovníky s mládeží.

Více zde: http://www.naerasmusplus.cz/cz/projekty-mobility-osob/
Další možnosti mobilit: http://www.ff.upol.cz/menu/zahranicni-vztahy/

KA 2 – Spolupráce na inovacích a výměna osvědčených postupů

Podporuje mezinárodní spolupráci v oblasti vzdělávání a odborné přípravy mládeže.

 1. Strategická partnerství v oblasti vzdělávání a odborné přípravy mládeže – decentralizované aktivity
 2. Znalostní aliance – centralizované aktivity
 3. Aliance odvětvových dovedností – centralizované aktivity
 4. Budování kapacit v oblasti mládeže – centralizované aktivity
 5. IT support platforms – eTwinning, European Platform for Adult Learning, European Youth Portal
KA 3 – Podpora reforem vzdělávací politiky

Centralizované aktivity – tyto akce jsou realizovány přímo u Evropské komise nebo prostřednictvím specifických výzev Výkonnou agenturou.

 1. Jean Monet
 2. Sport
 3. Mobility
 4. Spolupráce

 

Více v jednotlivých podskupinách nebo na: http://ec.eacea.eu
Více informací k programu Erasmus+ je uvedeno na stránkách Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast: http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en

 


Programový průvodce Erasmus+ v angličtině (verze 1, 2018):
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf

Programový průvodce Erasmus+ v češtině (verze2, 2017):
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus/files/files/resources/erasmus-plus-programme-guide_cs.pdf