Creative Europe

Nový program Evropské unie pro kulturu a kreativní sektory na roky 2014-2020, na podporu kinematografie, kulturních a kreativních odvětví včetně kulturního dědictví, s cílem pomoci těmto odvětvím zvýšit jejich příspěvek k zaměstnanosti a růstu.

Součástí programu Kreativní Evropa jsou dílčí speciální programy – podprogram Kultura na podporu umělců a kulturních odborníků včetně subjektů v oblasti kulturního dědictví a podprogram Media na podporu audiovizuálního průmyslu.

Podprogram Kultura

 • Projekty mezinárodní spolupráce
 • Sítě a platformy
 • Granty na překlady literárních děl

Podprogram Media

 • Podpora školících aktivit a rozvoje audiovizuálních výstupů
 • Podpora distribuce
 • Podpora rozvoje publika a festivalů

Další součásti programu Kreativní Evropa budou mezisektoriální

 • Meziodvětvová linie – vytvoří garanční fond pro bankovní půjčky kulturního a kreativního sektoru a podpoří pilotní projekty mezi různými odvětvími sektoru
 • Ceny – současná krásná literatura, současná architektura, příkladné projekty v kulturním dědictví, pop, rock a taneční hudba, nejlepší filmy
 • Evropská hlavní města kultury
 • Evropská značka kulturního dědictví
 • Dny evropského dědictví

Více zde: http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe_en